O soutěži

LEDOVÁ KLAPKA 2019 / OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ HOKEJOVÉ VIDEO

KDO POŘÁDÁ/VYHLAŠUJE

BPA sport marketing a.s. prostřednictvím HOKEJKATV.cz

KOMU JE OCENĚNÍ URČENO

Účastníkem soutěže může být prostřednictvím svého zástupce jakýkoli hokejový klub či organizovaný tým v ČR (obchodní společnost, spolek, tým registrovaný v amatérských ligách). Není nutné, aby byl členem ČSLH nebo hrál soutěže řízené ČSLH. Účastnit se tak mohou například i univerzitní týmy, týmy hrající odborářské ligy apod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  • Přijímání přihlášek: Kluby/týmy mohou registrovat svá videa od vyhlášení soutěže do 3. května 2019.
  • Zveřejnění TOP 5: do 9. května 2019
  • Vyhlášení vítěze: do 21. května 2019
  • Slavnostní předání cen vítězům: červen 2019 (bude upřesněno)

Jaká videa budou zařazena?

Jakékoliv video spojené s daným hokejový klubem/týmem, propagující klub/tým a jeho činnost v ledním hokeji zveřejněné po ukončení ročníku Ledové klapky 2018 a následně v rámci sezóny 2018/2019 (tj. publikovaná od 1. května 2018 do 3. května 2019). Ze soutěže budou vyřazena videa, která mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, nevyhovují kvalitou, rozlišením, nebo nesouvisející s účelem této ankety. Vyřadit video na základě výše uvedeného bude čistě na posouzení poroty a Organizátora. Partnerská videa či videa s reklamou partnera mohou být zařazena za předpokladu, že primárně je propagován hokejový klub/tým, či jde o společný veřejně prospěšný účel.

POČET/STOPÁŽ VIDEÍ

V průběhu soutěže bude moci každý soutěžící klub/tým přihlásit maximálně 3 videa a přiřadit je do jedné z kategorií níže. Maximální stopáž jednoho videa je 8 minut.

KATEGORIE

1. kategorie – REPORTÁŽNÍ VIDEO
Zachycení, sestřih proběhlé události, klubové akce, či utkání, důraz na střih a profesní ztvárnění reportáže.
2. kategorie – PROPAGAČNÍ VIDEO
Prezentace klubu a jeho aktivit, zpravidla v obecné rovině vytvořené před akcí, či událostí formou upoutávky s důrazem na samotnou přípravu a scénář.
3. kategorie – AMATÉRSKÉ VIDEO
Videa z „malých klubů“, jež nedisponují větším rozpočtem, či mají omezené technické možnosti.

CENY/VÝHERCI

Kategorie: Reportážní a Propagační video
1. místo v kategorii:
trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 15 tisíc Kč + 2 VIP vstupenky na společenskou akci Zlatá Hokejka pro autory videa.
2. místo v kategorii:
voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 10 tisíc Kč.
3. místo v kategorii:
voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíc Kč. Kategorie: Amatérské video
1. místo:
trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíc Kč + 2 VIP vstupenky na společenskou akci Zlatá Hokejka pro autory videa.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Videa bude možné do soutěže přihlásit prostřednictvím těchto webových stránek www.ledovaklapka.cz. V záložce „Přihlásit video“ je k dispozici formulář pro registraci (nutno vyplnit všechna pole). Videa lze zaslat přes Úschovnu, případně odkaz na Youtube kanál, Vimeo atp., jak je stanoveno v pravidlech.

HODNOCENÍ VIDEÍ

Organizátorem sestavená odborná porota zvolí v prvním kole hlasování nejlepších 5 videí do TOP5 v každé kategorii. Nejlepších 5 videí bude zveřejněno na webových stránkách www.ledovaklapka.cz a bude probíhat ilustrativní hlasování fanoušků, jež nijak neovlivní hlasování odborné poroty Nejlepší video z pohledu fanoušků pak bude zveřejněno spolu s nejlepšími třemi v kategorii Reportážní a kategorii Propagační video a s nejlepším videem v Amatérské kategorii. V druhém kole hlasování z těchto 5 videí porota zvolí 3 nejlepší videa v soutěžní kategorii Reportážní a Propagační video, dále pak 1 nejlepší video v kategorii Amatérské. V termínu do 21. května 2019 proběhne vyhlášení cen a uveřejnění výherních videí v pořadí dle získaných hlasů, o čemž budou zástupci TOP5 vyrozuměni Organizátora (e-mailem, telefonicky).

HERNÍ ŘÁD

Tím, že je video přihlášeno do soutěže, dává klub/tým (vlastník, či autor videa), automaticky souhlas s jeho užitím a/nebo kterékoli jeho části samostatně, tedy veškerá autorská, osobnostní práva vyobrazených osob a marketingová práva k videu postupuje na organizátora bez omezení územního, časového, technologického a množstevního. Dále souhlas s užitím jména zástupce klubu, loga a názvu klubu/týmu pro účely propagace akce či marketingových aktivit. Osobní údaje budou sloužit pouze pro jejich identifikaci a oznámení pro případ výhry. Více v pravidlech soutěže. V případě jakýchkoliv dotazů prosím využijte emailovou adresu klapka@bpa.cz.