O soutěži

KDO POŘÁDÁ/VYHLAŠUJE

BPA sport marketing a.s. prostřednictvím HOKEJKATV.cz

KOMU JE OCENĚNÍ URČENO

Účastníkem soutěže může být prostřednictvím svého zástupce jakýkoli hokejový klub či organizovaný tým v ČR (obchodní společnost, spolek, tým registrovaný v amatérských ligách). Není nutné, aby byl členem ČSLH nebo hrál soutěže řízené ČSLH. Účastnit se tak mohou například i univerzitní týmy, týmy hrající odborářské ligy apod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Přijímání přihlášek:

Kluby/týmy mohou registrovat svá videa od vyhlášení soutěže do 13. května 2022.

Zveřejnění TOP 5:     23. – 31. května 2022

Vyhlášení vítěze:      pondělí 13. 6. 2022 nebo na Galavečeru Zlatá hokejka 2022

Slavnostní předání cen vítězům: Bude upřesněno v návaznosti na aktuální situaci spojenou s koronavirem.

Jaká videa budou zařazena?

Jakékoliv video spojené s daným hokejový klubem/týmem, propagující klub/tým a jeho činnost v ledním hokeji zveřejněné po ukončení ročníku Ledové klapky 2021 a následně v rámci sezóny 2021/2022 (tj. publikovaná od 1. června 2021 do 30. dubna 2022). Ze soutěže budou vyřazena videa, která mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, nevyhovují kvalitou, rozlišením, nebo nesouvisející s účelem této ankety. Vyřadit video na základě výše uvedeného bude čistě na posouzení poroty a Organizátora. Partnerská videa či videa s reklamou partnera mohou být zařazena za předpokladu, že primárně je propagován hokejový klub/tým, či jde o společný veřejně prospěšný účel.

POČET/STOPÁŽ VIDEÍ

V průběhu soutěže bude moci každý soutěžící klub/tým přihlásit maximálně 3 videa a přiřadit je do jedné z kategorií níže. Maximální stopáž jednoho videa je 8 minut.

KATEGORIE

  1. kategorie – REPORTÁŽNÍ VIDEO

Zachycení, sestřih proběhlé události, klubové akce, či utkání, důraz na střih a profesní ztvárnění reportáže.

  1. kategorie – PROPAGAČNÍ VIDEO

Prezentace klubu a jeho aktivit, zpravidla v obecné rovině vytvořené před akcí, či událostí formou upoutávky s důrazem na samotnou přípravu a scénář.

  1. kategorie – AMATÉRSKÉ VIDEO

Videa z „malých klubů“, jež nedisponují větším rozpočtem, či mají omezené technické možnosti.

CENY/VÝHERCI

Kategorie: Reportážní a Propagační video

  1. místo v kategorii:

trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 15 tisíc Kč.

  1. místo v kategorii:

voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 10 tisíc Kč.

  1. místo v kategorii:

voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíc Kč.

Kategorie: Amatérské video

  1. místo:

trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíc Kč.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Videa bude možné do soutěže přihlásit prostřednictvím těchto webových stránek  www.ledovaklapka.cz.
V záložce „Přihlásit video“ je k dispozici online formulář pro registraci (nutno vyplnit všechna pole). Videa lze zaslat přes Úschovnu, případně odkaz na Youtube kanál, Vimeo atp., jak je stanoveno v pravidlech.

HODNOCENÍ VIDEÍ

Organizátorem sestavená odborná porota zvolí v prvním kole hlasování nejlepších 5 videí do TOP5 v každé kategorii. Nejlepších 5 videí bude zveřejněno na webových stránkách www.ledovaklapka.cz a bude probíhat ilustrativní hlasování fanoušků, jež nijak neovlivní hlasování odborné poroty Nejlepší video z pohledu fanoušků pak bude zveřejněno spolu s nejlepšími třemi v kategorii Reportážní a kategorii Propagační video a s nejlepším videem v Amatérské kategorii.

V druhém kole hlasování z těchto 5 videí porota zvolí 3 nejlepší videa v soutěžní kategorii Reportážní a Propagační video, dále pak 1 nejlepší video v kategorii Amatérské.

V termínu do 31. května 2021 proběhne vyhlášení cen a uveřejnění výherních videí v pořadí dle získaných hlasů, o čemž budou zástupci TOP5 vyrozuměni Organizátora (e-mailem, telefonicky).

HERNÍ ŘÁD

Tím, že je video přihlášeno do soutěže, dává klub/tým (vlastník, či autor videa), automaticky souhlas s jeho užitím a/nebo kterékoli jeho části samostatně, tedy veškerá autorská, osobnostní práva vyobrazených osob a marketingová práva k videu postupuje na organizátora bez omezení územního, časového, technologického a množstevního. Dále souhlas s užitím jména zástupce klubu, loga a názvu klubu/týmu pro účely propagace akce či marketingových aktivit. Osobní údaje budou sloužit pouze pro jejich identifikaci a oznámení pro případ výhry.

Více v pravidlech soutěže – samostatná záložka na www.ledovaklapka.cz

V případě jakýchkoliv dotazů prosím využijte emailovou adresu klapka@bpa.cz